Hodler Alapkezelő - Befektetés, vagyonkezelés

A Hodler Alapkezelő Zrt. magyar szakmai befektetők hozták létre 2020-ban azzal a céllal, hogy elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari Alapok kezelésével agrár versenyképessége tovább erősödjön a régióban.

Jelenleg 60 millió euró jegyzett tőkéjű Európa Agrár-, és Élelmiszeripari Magántőkealap kezelését végezzük.

amelyből a kelet-közép-európai régióban valósítunk meg zöld innovatív és fenntartható befektetéseket a mezőgazdasági és élelmiszeripari értéklánc bármely területén – legyen szó alapvető mezőgazdaságról, termőföldről, erdőkről, állattenyésztésről, élelmiszerfeldolgozásról, logisztikáról, kereskedelemről vagy szolgáltatásról.

Alapkezelőnk nagy fejlődési lehetőséget lát az innovatív, környezetbarát és fenntartható mezőgazdaságra, illetve élelmiszerelőállításra fókuszáló befektetési alapok kezelésében, hiszen már a közeli jövőnk is arról fog szólni, milyen módon működünk együtt a természettel, és hogyan alapozzuk meg a fenntartható mezőgazdaságot.

Az éghajlatváltozás ráadásul számos olyan kihívást állított elénk, melyek megoldásához nem csak kompromisszumokra, hanem együttműködésekre van szükség. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a megvalósított befektetések segítsék egymás tevékenységét úgy, hogy a működési és piaci szinergiák kiaknázásra kerüljenek akár országokon átívelően is.

Ezzel összhangban természetesen azt is célul tűztük ki, hogy olyan modern megoldásokat
kínáló vállalatokban vásároljunk tulajdonrészt, amelyek az adott iparág piacvezető szereplőivé
építhetők fel, az alap befektetői pedig átlagon felüli hozamokat tudjanak realizálni a
befektetésükön.

Tevékenység

A befektetéseket a közép-kelet-európai régió négy fő trendje vezérli. 

Utódlási válság

A “privatizációs generáció” visszavonul, de utódlásuk még számos cégnél megoldásra vár.

alultőkésített vállalkozások

Számos iparágban hiányzik a konszolidációI. 

Szinergiahiány

A régióra jellemző, hogy hiányoznak az összetett vertikális integrációk és a szinergiák

Utódlási válság

A “privatizációs generáció” visszavonul, de utódlásuk még számos cégnél megoldásra vár.

alultőkésített vállalkozások

Számos iparágban hiányzik a konszolidációI. 

Szinergiahiány

A régióra jellemző, hogy hiányoznak az összetett vertikális integrációk és a szinergiák

Ipari forradalom

Egy újabb ipari forradalom küszöbén állunk, amikor az új technológiák bevezetése elengedhetetlen a hatékonyság és gazdaságosság növeléséhez a környezetünk megóvása mellett.

Ipari forradalom

Egy újabb ipari forradalom küszöbén állunk, amikor az új technológiák bevezetése elengedhetetlen a hatékonyság és gazdaságosság növeléséhez a környezetünk megóvása mellett.

Befektetési politika

2030.12.31

Az alap futamideje

5-9 év

Beruházási időszak

10-100%

Megcélzott részesedés

5-15 millió euró

Ideális tranzakciós méret

Menedzsment

Fejlesztés alatt…

Kerezsi Miklós

Igazgatóság Elnöke

Nyilatkozatok