A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye

A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. XXX. számú végzésével elrendelte az Alapkezelő cégadatainak módosítását az alábbi tartalommal:

 

  1. A cég székhelye

5/2.      1123 Budapest, Alkotás utca 53. D. ép. 5. em.

Változás időpontja: 2021.07.27.

Bejegyzés kelte: 2021.08.01.

Hatályos: 2021.07.27. – …

  1. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

8/5.      2021.07.27.

Bejegyzés kelte: 2021.08.01.

Hatályos: 2021.08.01. – …

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2021. augusztus 2.

 

 

Hodler Alapkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság