A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye

A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. XXX. számú végzésével elrendelte az Alapkezelő cégadatainak módosítását az alábbi tartalommal:

 

  1. A könyvvizsgáló(k) adatai

14/3.    BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (EU. egys. azon.: HUOCCSZ.01-09-867785) HU 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.

Gaál Edmond (an: Juhász Etelka) 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.

A jogviszony kezdete: 2021.07.27.

A jogviszony vége: 2022.05.31.

Változás időpontja: 2021.08.18.

Bejegyzés kelte: 2021.08.18.

Hatályos: 2021.08.18. – …

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2021. augusztus 23.

 

 

Hodler Alapkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság