A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közleménye

A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. D. ép. 5. em., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, az alábbiakat teszi közzé:

Kajzinger Gábor (anyja neve: Szűcs Judit; születési ideje: 1981.12.15.; lakóhelye: 3042 Palotás, Mikszáth Kálmán út 24. ügyvezető és igazgatósági tag) ügyvezetői és igazgatósági tagi megbízása 2022. 06. 14-én, visszahívás révén megszűnt.

Az Alapkezelő új igazgatósági tagja és ügyvezetője Köbli Gyula (anyja neve: Horváth Judit Edit; születési ideje: 1973.01.25.; lakóhelye: Magyarország, 1192 Budapest, Álmos utca 9. 2.), aki e tisztségeket 2022.06.15-től kezdődően öt éves időtartamra fogadta el.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

2022. 06. 15.
Hodler Alapkezelő Zrt.