A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közleménye

A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. D. ép. 5. em., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelőnél a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését Vintze Máté Károly (anyja neve: Kölüs Éva Ildikó; születési ideje: 1978.04.20.; lakóhelye: 1015 Budapest, Fiáth János utca 16. 5/1.) 2022. június 21-éig irányította.

Az Alapkezelőnél a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését 2022. június 21-étől kezdődően Kiss Alpár (anyja neve: Buzogány Magdolna; születési ideje: 1993.07.01.; lakóhelye: 1085 Budapest, József körút 48. 2/13.) irányítja.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

2022. 06. 21.
Hodler Alapkezelő Zrt.