A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye

A Hodler Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, az alábbiakat teszi közzé:

A PEREGRUM-HUNGARY Kelet-Magyarországi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5700 Gyula, Harruckern tér 3. 2. em. 10., a továbbiakban: Eladó) és Kajzinger Gábor (lakcím: 3042 Palotás, Mikszáth Kálmán út 24., a továbbiakban: Vevő) között 2021. július 20. napján létrejött részvény adásvételi szerződés következtében az Eladó Alapkezelőben lévő részesedése megszűnt, még a Vevő részesedése az Alapkezelő alaptőkéjében a korábbi 10,00 %-ról 40,00%-ra növekedett.

Az Alapkezelő részvényesei, tulajdoni és szavazati hányada 2021. július 20. napjától az alábbiak szerint alakul:

 

Részvényesei neve (cégneve) Tulajdoni hányad Szavazati hányad
Hodler Capital Korlátolt Felelősségű Társaság 60,00 % 60,00 %
Kajzinger Gábor 40,00 % 40,00 %

 

Budapest, 2021. július 22.